Obchodní, nákupní, dodací a záruční podmínky

Toto jsou závazné nákupní podmínky. Tyto podmínky
popisuj a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem na straně
dodavatele a zákazníkem, návštěvníkem (dále jen zákazníkem) na straně odběratele.

I. Cenové podmínky
Cena zboží. Seznam zboží zobrazovaný na servery, chápané jako návrh kupní smlouvy
(dále jen katalog). Katalog obsahuje prodejní cenu s danou s přidané hodnoty. V ceně zboží není
započtením dopravné a balné. Prodejce si vyhrazuje právo změny cen v katalogu bez předchozího
upozornění, měnit ceny na již uzavřených, potvrzením objednávky není možné.

Poštovné a balné - doporučený balík. Ke každé objednávce Uskutečněné na sexshopu bude
připočtena paušální Částka 1,9 Eur s DPH. Tato Částka se skládá z poplatku za poštovní službu
a poplatku za zabalení zboží, manipulaci. U zásilek do zahraničí bude k objednávce
připočtena paušální cena poštovného a balného, ​​která bude dopoledne navršená individuálně podle
Skutečná nákladů na expedici a písemně potvrzení elektronickou poštou. Kurýr DPD / UPS je zpoplatněna částkou 4,5 Eur.

I.a. Slevy a akciový zboží.

Slevy, Slevové kupóny nelze kombinovat. Slevy takové nelze aplikovat na akciový nebe zlevněné zboží.


II. Podmínky a možnosti úhrady
Platba poštovní dobírkou. Zákazník Může jako formu úhrady zvolit v pokladně systému sexshopu platbu dobírkou.
Platbu dobírkou Může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR.

Platba běžným bankovním převodem. Zákazník Může jako formu úhrady zvolit na pokladně systému sexshopu platbu bankovním převodem. Úhradu provede zákazník na číslo účtu dodavatele, které mu bude zaslána v osobním maily. Jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo ním Uskutečněné objednávky.

III. Podmínky dodání
Termín expedice tovaru.Sexshop vynakládá maximální snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Všechny zásilky
včetně korespondence jsou zasílány jako doporučené. Standardní termín expedice je 1-2 pracovních dnů, maximální termín expedice je do 10 pracovních dnů. Při objednávkách, které není možné odeslat ve výše uvedené termínu, lze termín dodání Posunout, ale pouze ze souhlasem zákazníka. Nedodržení termínu expedice, dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky. Tato Žádost musí mít písemnou formu a bude zaslána elektronickou poštou na adresu info@69shop.cz .

Kontrola a sledování expedice zboží. Sexshop dává svým zákazníkům možnost on-line 24 hodin denně sledovat
v jakém stavu je jejich objednávka. Tyto informace získá zákazník po přihlášení do systému sexshopu kliknutím na odkaz "Můj účet". POKUD je objednávka obsluhou sexshopu přijata a probíhá proces ověřování respektive přípravy expedice, je objednávka označena jako "vybavit se". POKUD doposud byla objednávka vyřízen a Odesláno, je objednávka označena jako "expedované".

IV. Záruční podmínky
Sexshop poskytuje na celý jím nabízené respektive prodávané zboží záruku 6 kalendářních měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. V případě, že zákazník nemá doklad o převzetí zboží, začíná záruční doba běžet dnem vystavení daňového dokladu. Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kompletní ze průvodní dokumentace a v originálním obalu. Reklamaci Můžete uplatnit pouze na adrese dodavatele. Před tým nás prosím informujte mailem na info@69shop.cz
V případě, že dojde k vadě zboží v Záruční lhůta, má kupující nárok na bezplatné odstranění vady zboží. V případě, že bude vada zboží neodstranitelná (závada neopravitelná), nahradí sexshop zákazníkovi dle daňového dokladu neprodleně částku účtovanou za toto zboží.

Do záruční opravy nebude přijat zboží Zejména:
- Poškození živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobně
- s prošli Záruční lhůta v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
- mechanicky poškozené (roztržené, prořezané, propálené atd.)
- poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
- zboží poškozené neodborným servisním zásahem


Storno podmínky - odstoupení od kupní smlouvy
· Storno objednávky do 12 hodin. POKUD zákazník provede storno objednávky do 12 hodin od Potvrzení objednávky
na pokladně sexshopu, nebude zatížení žádným stornovacím poplatkem. V případě storna do 10 hodin, POkud doposud zákazník převedl Příslušné částky na účet sexspu, mu tato bude vrácený do 24 hodin.

Storno objednávky z důvodu nedodržení expediční doby.

V případě, že sexshop nedodrží expediční dobu,
respektive náhradní expediční dobu danou podle odstavce III. Termín dodání, mápu, mu tato bude vrácena do 24 hodin.

Storno objednávky z důvodu nedodržení expediční doby. V případě, že sexshop nedodrží expediční dobu,
respektive náhradní expediční dobu danou podle odstavce III. Termín dodání, má zákazník právo okamžitě odstoupit
od kupní smlouvy a nebude ze strany sexshopu zatížen žádným stornovacím poplatkem.

· Běžné storno objednávky. Za běžné storno se rozumí pokud zákazník požádá o storno objednávky po uplynutí
12 hodin od potvrzení objednávky. V takovém případě nebude zákazník zatížen stornovacím poplatkem.

· 14 denní záruka vrácení peněz . Zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží
za předpokladu, že byla kupní smlouva uzavřena prostředky na komunikaci na dálku a nebylo podepsáno prohlášení
o uzavření standardní kupní smlouvy. Pokud chce zákazník uplatnit toto právo, musí vrátit zboží viditelně neponičené, v originálním naprosto neporušeném obalu a se všemi dodanými náležitostmi, jako je návod, záruční list a kompletní příslušenství. Toto nelze uplatnit u zboží jako jsou knihy, CD, audio a videokazety a zboží, které zákazník porušil prohlídkou tohoto zboží tzv. pečeť kvality a je tedy na první pohled zřejmé, že se zbožím v původním obalu již bylo manipulováno. Zboží s takto porušeným obalem, ale používaný zboží není již možné vzhledem k povaze zboží (hygienické pomůcky) dále nabízet zákazníkům, z tohoto důvodu není možné takové zboží vrátit. Jedná se zejména o nafukovací panny, vibrátory, masturbátory, umělé vagíny, spodní prádlo a další.

Bezdůvodné odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující může zrušit objednávku (odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku) kdykoli během 14 dnů od objednání zboží iv případě, že objednávku ještě nepřevzal.
Zrušení objednávky může kupující realizovat písemně nebo elektronicky e-mailem. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Od vrácené částky bude automaticky odečtena výše nákladů, které vznikly eshopu při odesílání zboží a to poštovné, balné ve výši 130Kč. Vyhrazujeme si právo na nepřevzetí a nevyplacení zboží v případě porušení obalu nebo manipulace se zbožím z hygienických důvodů.VI. Reklamační řád
Reklamační řád sexshopu vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční době. Přečtěte si prosím podrobné záruční podmínky.

Souhlas s reklamačním řádem
Převzetí zboží a souhlas ze záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem faktury - kupní smlouvy. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště. Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel ze zásilkou správně vyplněný záruční list (fakturu - daòový doklad), je povinen ihned informovat internetový obchod, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Zboží bude k reklamaci dodáno vždy v původním obalu a s úplnou průvodní dokumentací jako je faktura, záruční list, návod k použití.

Povinnost kontroly. Zákazník je povinen zkontrolovat dodávku, zda není některá viditelně poškozena nebo zničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod na info@69shop.sk .

Kontaktní adresa je uvedena v záručním listě !!!!!!!:

Reklamace, jak postupovat? Naše firma se snaží být k Vám, zákazníkům, pokud možno co nejblíže. Dobře víme
z vlastních zkušeností a zná to asi každý jak nepříjemné je si uplatňovat na nějaké zboží reklamaci. Nebudeme Vám namlouvat, že naše zboží je zcela bezporuchového a že se tedy žádné reklamace bát nemusíte. To by asi nebylo velmi dobré. Pokud už se tedy stane, že zboží Vám nedošel úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle následujících instrukcí. Usnadňuje tak práci nám a Vaši reklamaci budeme moci vyřešit v co nejkratším možném termínu k Vaší spokojenosti.

· Zboží přišel v porušeném obalu. V takovém případě, je lepší zásilku nepřevzít, nebo spolu s doručovatelkou zásilku
přehlédnout zda je kompletní a v neporušeném originálním obalu. V každém případě je však doručovatelka povinna na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce as tímto dokladem se dostavíte do 24 hod. od převzetí na Vaši příslušnou pobočku České pošty a uplatníte reklamaci na poškozenou zásilku. Zboží neposílejte k nám, reklamace se musí uplatnit do 24 hod. od převzetí na příslušné poště. Není správné pokud pošlete zásilku do naší firmy, sexshop Vám takovou reklamaci neuzná. Informujte naši firmu na - info@69shop.sk - jako reklamace na poště dopadla, budeme Vám nápomocný.

· Zboží přišel v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozen dopravou. Postup stejný jako v bodě č. 1.
Pokud Vám pošta reklamaci neuzná, zašlete prosím zboží včetně originálního obalu na adresu uvedenou v záručním listě k posouzení. Nezapomeňte prosím přiložit písemné vyjádření poštovního úřadu. Prověříme, zda zboží nemohl byt poškozeno již při manipulaci, skladu nebo dopravou a vynasnažíme se Vaši reklamaci vyřídit kladně.

· Zboží přišel v pořádku, ale objevili jste na něm vady. Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem času), zkontrolovat podle
nákupního dokladu, zda je zboží v záruce (záruka je zpravidla 6 měsíců pokud není uvedeno jinak), pokud je zboží v záruce zašlete jej s tímto dokladem o koupi na adresu naší firmy. co máte přiložit k zásilce a další informace naleznete v níže uvedeném odstavci. Posoudíme Vaši reklamaci a vynasnažíme se o kladné vyřízení.

· Popis správně zaslané reklamace. Připravte si prosím záruční list nebo daňový doklad, který Vám byl doručen
spolu z zbožím. Zabalte poškozené zboží do původního obalu a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, také podrobný popis vady výrobku, u prádla je lepší označit místo závady samolepícím papírovým štítkem.
Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady vložte do kartonové krabice. Karton zabalíte balícím papírem a provázkem do kříže převážete. V některých místech ČR vám totiž pošta balíček bez provázání nepřevezme a shánět na poště provázek bývá obvykle problém. Do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaši zpáteční adresu. Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na adresu která je uvedena v záručním listě.

Náklady na dopravu reklamace do sídla sexshopu nese zákazník, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou.
Z tohoto důvodu vám doporučujeme zásilku pojistit.
Sexshop vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30 dnů.

VII. Závěrečná ustanovení

Objednávka vytvořená zákazníkem na sexshopu je pro zákazníka i pro sexshop závazná. Objednávka se považuje za uzavřenou a potvrzenou
stiskem tlačítka potvrdit objednávku v pokladně systému sexshopu. O tomto úkonu je proveden doložitelný záznam v databázi sexshopu.
Zákazník je o úspěšném uzavření objednávky informován elektronickou poštou, případně telefonicky a je požádán o autorizaci
(znovupotvrzení objednávky). Potvrzením objednávky ze strany sexshopu vzniká mezi sexshoppom a zákazníkem řádná kupní smlouva podle
občanského zákoníku. Potvrzení obdrží zákazník písemně na elektronickou adresu uvedenou při registraci, případně mu bude objednávka,
kupní smlouva potvrzena telefonicky. Celý dodané zboží je až do úplného zaplacení majetkem sexshopu. Sexshop vydává tyto podmínky
na dobu neurčitou a vyhrazuje si právo jejich změny bez předchozího upozornění.


Celý team online sexshopu - vám děkuje za Vaši důvěru a těší na spolupráci s Vámi.


Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů
Garance ochrany osobních údajů ve smyslu zákona č.428 / 2002 Sb

Tyto informace a prohlášení o ochraně citlivých údajů se vztahují na internetový obchod.
dále jen sexshop. sexshop shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže,
a to především pro své vlastní potřeby nebo potřeby nutné pro uskutečnění obchodních smluv
vzniklých při provozování internetového obchodu. dále pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení
ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu atd.

Sexshop neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech,
národnostním, rasovém nebo etnickém původu , politických postojích, členství v politických stranách
atd. Pro uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Sexshop shromažďuje pouze údaje nutné k uskutečnění plnění kupní smlouvy uzavřené ze zákazníkem
na servery. Jsou to následující údaje:
· Jméno a Příjmení
· Dodací adresa
· e-mail (i Vámi zadaný e-mail považujeme za Váš osobní údaj)
· telefon
Prohlášení

Sexshop se zavazuje k tomu, že nebudou zveřejněny osobní údaje, popsané v předchozím odstavci,
prodávat, poskytovat třetí osobě ani nepoužije osobní údaje pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým
obchodem na serveru Sexshop bez souhlasu vlastníků těchto dat. Rovněž se zavazuje k tomu, že na přání
zákazníka a bez udání důvodu, jeho osobní údaje vymaže z databáze zákazníků a umožní kontrolu tohoto zásahu
do databáze.

Pokud dojde k převodu vlastnictví tohoto internetového obchodu na jinou osobu či společnost, všechny získaná data
přejdou do užívání novému vlastníkovi za dodržení tohoto Prohlášení.


Pravidla a podmínky 

V případě, že navštěvujete, prohlížíte, objednáváte nebo jinak používáte internetový obchod, dále jen sexshop, souhlasíte bezvýhradně s Podmínkami používání, které jsou uvedeny níže.

Podmínky užívání

I. Podmínky vstupu a objednávání.
Na sexshop může vstoupit a nakupovat každý, kdo si přečetl naše pravidla a podmínky a
v den vstupu, případně uskutečnění objednávky dovršil vek 18 let a řádně přečetl a
akceptoval všeobecné podmínky nákupu a reklamační řád.

Nakupovat zboží na dobírku, mohou pouze osoby ze státním občanstvím České republiky,
s trvalým pobytem na území České republiky. Pro objednávky z ostatních států je nutné
zvolit platbu bankovním převodem nebo jiným bezhotovostním způsobem platby, viz. způsoby platby.
Prohlížet sexshop může každý, kdo splňuje podmínky předchozího odstavce, pokud chce
nakupovat musí se navíc zaregistrovat. Osobní údaje našich klientů získané při registraci
chráníme ve smyslu zákona č.428 / 2002 CFU, o ochraně osobních údajů.

II. Ochrana autorských práv, Copyright.
Jakýkoliv obsah jako jsou informační texty, uspořádání a rozvržení stránek, stylu, scripty a zdrojové kódy, popisy, loga, ikony, obrázky, funkční prvky atd., Které jsou obsaženy nebo použité na sexshopu, jsou vlastnictvím provozovatele, spolupracujících firem, případně jejich vlastníků a jsou chráněny Autorským zákonem.

III. Licenční podmínky.
Sexshop každému kdo splňuje podmínky vstupu přiděluje automaticky licenci na prohlížení
volně přístupných stránek tohoto serveru, ukládání obsahu do Vašeho počítače pro pozdější použití
a tisk jednotlivých stránek. Tato automaticky získaná licence Vám nedává jakékoliv právo na komerční
využití informace a dat získaných na sexshopu nebo předávání, kopírování těchto informací třetím osobám.

IV. Informace a změny.
Sexshop vynakládá maximální snahu na pravdivost a správnost informací uvedených na jeho stránkách.
Některé údaje však mohou být vinou naší nebo dodavatelů nepřesné nebo dokonce chybné, v takovém
případě se zavazujeme zajistit nápravu v nejbližším možném termínu. Sexshop si vyhrazuje právo
změny informací, obsahu jakož i cen bez předchozího upozornění.

V. Závěrečná ustanovení.
Všechny objednávky, které jsou odeslány se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující bezvýhradně
a dobrovolné akceptuje veškerá ustanovení a odstavce Nákupních podmínek, Podmínek užívání a je si
vědomi všech práv a povinností z nich vyplývajících. Sexshop nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé
nahráváním, načítáním jeho stránek do Vašeho počítače, špatnou funkčnost nebo nedostupnost jeho stránek a
jakékoliv náhrady škod jsou tedy nepřípustné a nebudou vymáhány. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem sexshopu.

Obchod si vyhrazuje právo změny ceny v případě nesprávného uvedení ceny v e-shopu.

Obchod si vyhrazuje právo na zrušení objednávky bez udání důvodu.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. června 20016

Údaje prodávajícího: quantiXx sro Zapsáno v OR Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vložka č. 35028 / R, Okresní úřad Prievidza, č.živnost.reg .: 340-40294


Tel: +421 915 130 618
Email pro kontakt se spotřebiteli: info@69shop.sk ;